Senast uppdaterad: 2015-09-27

 

 

 

Sammanfattning


För att lättare att hitta projekten är de numrerade i tidsordning enligt P1, P2,P3…P17 där den senaste kommer först.


Under drygt 25 år som datakonsult har Magnus till största delen varit engagerad som teknisk projektledare, systemkoordinatör, lösningsarkitekt (ofta integrerat i de övriga rollerna) hårdvaru-ansvarig, ”troubleshooter”, systemutvecklare och programmerare. Kravspecifikationer, test och annan dokumentation har varit en naturlig del i de projekt han deltagit i. I de fall då hans engagemang har sträckt sig till förvaltningsskede har även support och vidareutveckling varit del av hans arbetsuppgifter.

 

Magnus tycker om att lära sig nya verktyg och metoder och ser alltid nya miljöer som en positiv utmaning. I grunden har han en Civilingenjörs-examen i Materialteknik samt en gedigen kunskap om grunderna i datorarkitektur, programmering och hur programspråk är uppbyggda.

Han har även en bred teknisk kompetens.

 

Han har erfarenhet av att fungera som kursledare och har lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska engelska och till viss del tyska. Han har en god social kompetens och en stark servicekänsla.

Har också förmågan att ”lägga in en extra växel” för att hålla tidplaner och deadlines när så krävs. Han kan hantera många ”bollar” i luften samtidigt och är stresstålig.

Huvudsaklig inriktning

Magnus har en mycket bred erfarenhet från projektledning och koordinering med teknisk inriktning, förstudier, kravspecar, Configuration Management (CM), infrastruktur inom IT och som problemlösare. Han tycker det är stimulerande med krävande uppgifter där mycket egen kreativitet fordras. Utmaningar kräver ofta att en målinriktad förstudie genomförs för att säkerställa att kunden får det system de förväntar sig. Kunskaper som kombinerar erfarenheter från systemutveckling, operativ-system och hårdvara är också intressanta då han har mycket god hårdvarukunskap. Han värdesätter uppdrag med mycket problemlösning.  Han har också erfarenhet av personalansvar både i konsultrollen och som anställd.

Erfarenheter, verktyg och uppgifter

Magnus har sedan 2007 jobbat med olika utvecklingsprojekt som projektledare, koordinator och hårdvaruansvarig. Projekten har varit åt stora organisationer som Stockholms Landsting inom medicinsk IT (P4), forskningsprojekt inom medicinsk IT för Europeiska Läkemedelsverket (EMA London) (P4)och system för gröna tåg åt Transrail (CATO). Under det senaste året har han arbetat med mindre projekt inom CM åt gamla kunder samt att vidareutveckla ett äldre projektredovisningssystem (P1)

Utvecklingsprojekten har alla varit JavaEE baserade med subversion eller GIT versionshantering (SLL och Transrail). På Transrail försökte man arbeta mer agilt och använde Jira och Confluence från Atlassian. Maven och Jenkins användes för att bygga systemet. Kondor användes för automatiserad testning. Magnus satte alla upp dessa verktyg/hjälpmedel under Linux (Ubuntu server som han också installerade). Klienterna var Windows 7. Han arbetade även med dessa verktyg i projektet.  Han byggde upp ett system med virtualisering av miljöer för utvecklingssystemen m.h.a. Virtual Box (Oracle), testade applikationerna och konfigurerade test och driftmiljöerna. Hans roll på Landstinget och EMA var projektledare. På Transrail (P3) var han formellt hårdvaruansvarig men gjorde det mesta från att ta fram och testa ny hårdvara för installation på tågen för nya kunder, design av hårdvaran på kundens fordon, felsökning och support av systemet och övervakning av systemet samtidigt som han hade ansvar för och skötte hela deras IT infrastruktur (CM) med intern support av detta. Han installerade och testade också tågsystemet (CATO) på testfordon i Tyskland.

Han har erfarenhet av att jobba i internationell miljö, med olika språk, från ett flertal projekt. Till största del engelska för SEB (P8-P10), EMA (P4) i London och Ansaldo (P16) men även på tyska (EVB och Vattenfall) för Transrail (P3).

Han har vana vid att hålla i möten, skriva agendor och protokoll, att skriva kravspecar, offerter etc.

Projekten på SEB där han var teknisk projektledare för att införa olika system i banken, krävde mycket anpassningar mot bankens olika backofficesystem i form av att ta fram olika lösningar för att det skulle fungera tillsammans. Många möten där kraven från delverksamheter skulle dokumenteras. (P8-10)
På Posten IT (P7) var det liknande där det också gällde att få systemet (Utrikes paket) att fungera med de olika systemen inom posten och samarbetspartners i hela landet. Det var flera partners iblandade och det krävdes många olika möten i dessa olika grupper för att samla in krav och /eller lösa problem. Även här också att hitta systemlösningar för att få helheten att fungera.
På SLL (eHälsa) (P5) och Janusfönster var det också att få detta system att fungera tillsammans med många olika journalsystem. Även här gällde det att anpassa och diskutera fram lösningar med de olika leverantörerna. Gå igenom och följa antagna standarder mm.  Magnus specificerade kraven tillsammans med slutanvändarna (läkare), samarbetspartners och systemlösningar togs fram efter detta som också diskuterades med de berörda innan de realiserades.
Transrail (P3) gällde det att hitta lösningar som ny specialhårdvara för CATO systemet att installeras på järnvägsfordonen. Det gällde att hitta de rätta produkterna som klarade kraven som t.ex. den tuffa miljön ställde. Också att verifiera att produkterna klarade kraven, välja de som gjorde det på bästa sätt och se till att designa installationen av dessa på fordonen. Men det gällde också att hitta säkra och robusta lösningar för datakommunikationen med partners som Trafikverket mm. Allt detta krävde också att kraven samlades in från de olika intressentgrupperna som lokförare och beslutsfattare och att en systemlösning specificerades. Den senare presenterade framför allt för ledningen.

Sammanfattningsvis gällde det för honom att i ovan de nämnda exemplen, lösa eventuella problem och behov av funktioner och andra krav genom att dokumentera kraven och problemen i diskussioner med alla iblandade intressenter och sedan med detta som underlag visa på en möjlig systemlösning med enklare systemsamband och på ett lättförståligt sätt. Detta ofta i en itererande process. Det krävdes ofta flera möten, organiserade väl förberedda work shops med olika intressenter och ibland med att visa prototyper, för att vara övertygad om han talade samma ”språk” som verksamheten och eventuella andra intressenter. Allt detta för att vara säker på att vara överens med intressenterna om systemlösningen som sedan skulle realiseras, var väl förankrad av användarna på alla olika nivåer till de ansvariga beslutsfattarna .

De sista 2 åren  (hösten 2014-2016) har han huvudsakligen arbeta med  CM hos många små kunder (Gyhne & Kristofferson, AB Oskar Jansson (Avslutat 2015), Karnag AB, Hägerstensekonomerna (Avslutat 2015) and fler) (P2) . Sedan  hösten 2014 under drygt ett år med att modernisera  (Visual Studio & Crystal Reports)  ett projektredovisningssystem (för EoB Plåt AB & AB Oskar Jansson)  (P1)

 

Utbildning

Civilingenjör Materialvetenskap, KTH 1979

 

Vidareutbildning:

Programmerarutbildning                        Programator

Unix grund & fortsättning                      Learning Tree

Projektledning                                      Learning Tree, London

Databaskurs Sybase                            Sybase

Databaskurs SQLServer                        Microsoft

Samt flera kurser längre tillbaka i tiden, alltifrån projektledning till systemutvecklings-metoder.

Erfarenheter från

Tekniska kunskaper

Applikationer

Språk/Tekniker

Databaser

Operativsystem

Tågsystem (CATO)

Java, Jira, confluence, Apace Tomcat webserver, Linux, shell script, subversion, GIT, Kondor Maven, Jenkins och Nexus

mySQL

Linux, Windows

Vårdsystem, Beslutstöd

 

Java, Jira, Apache Tomcat webserver,  subversion, GIT, Jenkins och Maven

SQLServer

Windows, Linux

Mätsystem

 

 

Oracle

Windows Novell Netware, HP RTE

Bank / handlarsystem/projekt-redovisning

C++, Visual Basic, shellprogrammering

ORACLE 8/9, Sybase

AIX, Sun Solaris, Windows

Materialhanterings-system

Shellprogrammering

Oracle

Sun Solaris, Windows

Materialkontrollsystem

Pascal, DCL

 

VAX VMS

Datainsamlingssystem / signalanalys

Fortran IV

RDB m.fl.

VAX VMS. HP, RSX-11M

CM / infrastruktur

PHP, HTML, VMWare,

SQLServer, mySQL

Windows, Linux, Windows Server 2000/2003, Novell Netware

Några uppdrag (i tidsordning)

Modernisering   Har sedan september 2014 konverterat ett gammalt Visual Basic (VS 2008) system till en nyare version av Crystal report för AB Oskar Jansson och EoB Plåt AB. (P1)

 

CM Har sedan 2014 levererat support av Windows server miljöer och installerat nyare versioner av Windows server (2013) och klienter. Installerat mailserver och brandväggslösningar. Uppdaterat olika ekonomi system för drygt 5 kunder.
Kunder: AB Oskar Jansson, Karnag AB, Gyhne & Kristofferson, Hägerstensekonomerna, Svima AB m.fl. (P2)

 

Tågsystem       Ansvarig för upphandling, inköp, konfigurering och installation av hårdvara (dvs speciella datorer och kommunikationsutrustning) i CATO (Computer Aided Train Operation) projektet. I uppdraget ingick också val av operativsystem, konfiguration och installation (CM) deploy av Java applikationer, support, test och backuper. Upprätthåller kontakter med leverantörer, kunder och samarbetspartners i detta arbete. CATO har utvecklats av Transrail Sweden AB under mer än tio års tid och är ett unikt system för att utnyttja järnvägsfordon på ett optimalt sätt för att säkerställa att man håller tidtabellen med minimalt slitage och energiförbrukning. För närvarande för två kunder i LKAB/MTAB och Atrain (Arlanda Express). Fr.o.m sommaren 2010 – 2014. (P3)

Vårdsystem      Projektledare för forskningsprojektet e-SPC. Projektet är ett samarbete mellan European Medicines Agency (EMA ) och Karolinska institutet och syftar till att öka patientsäkerheten för förskrivare  genom att bättre utnyttja informationen som finns i Summary of Product Characteristics (SPC) och EPAR. Åtta olika länder inom EU med deltagare från akademiska centra och läkemedelsverk har varit inblandade. Mycket handlade om att få EMA’s ledning att förstå projektet och våga genomföra det trots läkemedelsbolagens motstånd. Var nationell expert från Sverige stationerad i London under uppdraget. Fr o m maj 2009 tom april 2010. (P4)
Teknisk projektledning för Janusfönster (SLL) på Läkemedelscenrum (LMC). Janusfönster (utv i Java EE) visar biverkningar och interaktioner i samband med förskrivningar av läkemedel. Mycket av arbetet bestod i att integrera systemet i de många olika journalsystemen som används i Sverige. Var även ansvarig för utvecklingsmiljö, verktyg  och test (CM) Fr o m hösten 2007 –  feb 2009 (75-50%). (P5)

 

Mätsystem       Teknisk projektledning för Euromaint med View-systemet som mäter slitage på hjul och bromsskivor på järnvägsfordon. Gällde ett automatiserat system som skulle kunna spara mycket pengar genom att förbättra underhållet. Gällde att integrera det med SJ’s övriga system och hitta bästa lösningen hur detta skulle ske. Fr.o.m. våren 2007 – vintern 2007, deltid (50-100%), (P6)

 

CM/infrastruktur Under de senaste tre åren har det i huvudsak varit ”Configuration Management” (CM), IT infrastrukur och ”Troubleshooting”. Diverse kortare uppdrag åt oftast relativt små företag med max ett 100-tal anställda med undantag för Posten IT, Strängbetong, Hallsta Pappersbruk och OKG AB. Rådgivare i samband med upphandlingar av IT system, design, utredning angående SpyWare och SPAM, felsökning i Oracle baserade lösningar, Internet-integration, brandväggar, VPN-lösningar, E-Post-servrar och installationer/konfiguration av nätverk. Problemlösare i samband med diverse störningar som fel i program, operativsystem, dataintrång m.m.. Exempel på små uppdragsgivare är: Karnag AB (P11), XnX Data AB, K-hälsan, Transrail Sweden AB (för CATO projektet 2010 samt andra projek från 1995), Interfleet AB (P12), AB Oskar Jansson (1996 – 2015), Hägerstensekonomerna (2010-2015), Gyhne & Kristofferson Optik AB (2001-), Lewis Advokatbyrå (1995- 2010), Svima Sport AB tillsammans med många fler där han ofta har/haft ett driftansvar.

Fr.o.m. 2002 – tills vidare

 

 

PSU                 Arbetade som systemadministratör, koordinatör och utredare för International Mail’s PSU system. Hade kontakter med leverantörer av hård och mjukvara. Löste problem som driftstörningar m.m. pga. fel i hård- eller mjukvara. Uppdaterade interface till andra system efter diskussion med partners. Hade kontakter med leverantörer och postterminaler i hela Sverige. Skrev också en systemsambandsbeskrivning för postens hela utrikessystem (PSU, Import, Utsikt, Itco m.fl) under de sista månaderna där. Han arbetade enligt ITIL metoden.(P7)

2000 – 2002

 

Spider ORC      Teknisk projektledare för införande av Spider MiddleWare (Apisoft AG) system på SEB Merchant. Användes av SEB Trading Station system (IBM WEBSphere AIX) för att kommunicera med olika ”data providers” som OM (Stockholmsbörsen), PATS (London baserat) och Atriax (Valutahandel portal). Installerade och testade Spider mm mot börserna och andra system på SEB. Designade olika interface till bankens backoffice system. Införde ORC värdepapperssystem hos SEB Merchant. Även här interface. Fortsatte sedan att supporta, installera och uppdatera ORC under flera år. Drev även utredningar för nya ORC baserade lösningar.

2000 – 2002. (P8, P9)

 

Summit            Teknisk projektledare och ansvarig för införande av Summit (ett handlar-system för värdepapper) (Solaris, Sybase) hos SEB. Specificerade, dokumenterade och byggde interface mot bankens övriga system. Ansvarade både för införande, anpassningar, test och infrastruktur. Mycket diskussioner med bankens ansvariga för att hitta de bästa lösningarna.

1997 – 2000. (P10)

 

Övriga uppdrag i korthet

Utredning angående unika användaridentiteter för att uppnå att endast en inloggning krävdes. Levererade ett förslag till lösning. (Trafikverket) (P12)

Val, konfiguration och implementering av hård och mjukvara för system för insamling av data från radioaktiva rökgasutsläpp vid kärnkraftverk.Konfiguraion av Oracle. Backuper av Oracle  (OKG) (P13)

 

Utveckling av system för patchhantering av programvara för telefonväxlar (S3CTOOLS). Arbetade som delprojektledare.(P14)

 

 

Anställningar

Maj 2009 – april 2010: Projektledare Karolinska Institutet (KI) projekt-anställning 50% för e-SPC projektet på EMA i London.

Mars 1999 – nuvarande. I egen verksamhet som konsult

Dec 1995 – dec 1996: Projektledare, ATSS (Ansaldo) i Spånga (P16) och , konsultchef, Skyhawk Computer Systems i Stockholm (P15)

Mars 1993 – mars 1999 med ett års avbrott: Datakonsult hos Libro Datakonsult AB i Uppsala.

April 1988 – feb 1993: Datachef, SJ Maskindivisionen Laboratoriet samt det sista året på SJ Data. (P17)

Arbetade här under det sista året med att specificera att nytt kontorsdatasystem för SJ Maskindivisionen. Med ett drygt hundratal arbetsplatser. Begäran av offerter, utvärdering, val av leverantör samt införande med serviceåtagande. Utbildning av användarna ingick också. Magnus var ansvarig hela denna projekt.

Sept 1984 – mars 1988: Datakonsult, Opiab Nyköping och Opiab Digitech Stockholm (RKS)

Maj 1982 – augusti 1984: Processtyrningsingenjör, SSAB Oxelösund, division grovplåt.

Feb 1980 – april 1982: Programator Stockholm.

1977-1979: Assistent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm – deltid

 

 

Referenser

 

Transrail Sweden AB
CATO huvudsakligen
Andreas Törnblom VD, närmaste chef, 070-327 77 19

Per Leander, 070-511 80 69

 

LKAB

Christoph Domay, närmaste kontakt/kund,  CATO,  070-342 16 03

 

Karolinska Institutet institutionen för Klinisk farmakologi
e-SPC projektet i London

Lars L Gustafsson 070-601 26 14

 

AB Oskar Jansson

Tomas Håkansson, närmaste chef, 070-939 18 83

 

EMA (European Medicine Agency)
e-SPC projektet

Göran Isaksson +44(0)20 752 37 226

 

Läkemedelscentrum (fd LMC nu KMC)

Numera Medicinskt IT

E-hälsa och Strategisk IT

Seher Korkmaz chef 070-002 18 78

Charlotte Schönqvist chef  070-002 19 10


Kvadrat

Malin Rällsjö 08-441 87 18

 

Call 9-1-1
Christer Lindgren, 070-790 2000

 

Euromaint AB
Maria Swedin, närmaste chef på Euromaint, 070-323 25 10

 

SEB Merchant Banking

Thomas Fridemark, Paro Konsult tidigare projektledare SEB, nu projektledare Nordea, 070-583 22 21

Bo Westman (SEB MB IT) 08-763 99 64, mob 070-639 30 58

 

Posten IT

Erik Andersson 08-781 63 13

Staffan Tureson, chef 08-781 61 64, 070-980 10 89